{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "email": "", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }

için Kiğılı Önerileri

  ÇEREZ POLİTİKASI

  Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Kiğılı Giyim Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

  Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

  İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.


  Çerez Çeşitleri

  Kullanım süresine göre çerez çeşitleri:

  İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

  Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler:

  Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi ( https://www.kigili.com/ ) tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.

  Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri:

  İnternet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:

  1) Zorunlu Çerezler:

  Bu çerezler internet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür.) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatikman silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar.

  Ayrıca performans ve analitik amaçlı çerez internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesine olanak sağlamaktadır ve birinci taraftır. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz. Bu çerezler internet sitemizdeki hangi sayfaların en popüler olduğu, hangilerinin de en az popüler olduğunu anlamamıza yardımcı olmaktadır.

  2) Reklam/Pazarlama Çerezleri:

  Bu çerezler internet sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımızın yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek üzere kullanılmaktadır.

  3) İşlevsel Çerezler:

  Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirme amaçlarıyla (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) kullanılmaktadır.


  Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler

  Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

  Reklam ve Pazarlama çerezleri, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir. İşlevsel çerezler, internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

   İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:


  Çerez Sağlayıcı (Domain) Çerez Adı Çerez Tanımı Çerez Türü Çerez Süresi
  kigili.com csrftoken Bu çerez Python için Django web geliştirme platformuyla ilişkilidir. Bir siteyi, web formlarına yönelik belirli türde yazılım saldırılarına karşı korumaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Zorunlu 364 gün
  kigili.com ajs_anonymous_id Analiz için kullanılır ve daha önce ziyaret edip etmediğinizi takip ederek belirli bir siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini saymaya yardımcı olur. Zorunlu 365 gün
  kigili.com ajs_group_id Web sitesi içindeki ziyaretçi kullanımını ve etkinlikleri izler. Zorunlu 365 gün
  kigili.com ajs_user_id Bu çerez, ziyaretçi kullanımını, etkinlikleri, hedef pazarlamayı izlemeye yardımcı olur ve ayrıca uygulama performansını ve kararlılığını ölçebilir. Zorunlu 365 gün
  omnitagjs.com ayl_visitor Bu çerez ziyaretçiye ilişkin verileri kaydeder. Bilgiler reklam alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır. Pazarlama 30 gün
  id5-sync.com gdpr Ziyaretçinin tanımlama bilgisi onay kutusunu kabul edip etmediğini belirler. Bu, yeniden denemede çerez onay kutusunun tekrar gösterilmemesini sağlar. Zorunlu 1 gün
  kigili.com _dc_gtm_UA-6805484-6 Google Analytics sunucu isteklerinin sayısını izlemek için kullanılır. Performans  
  kigili.com _dc_gtm_UA-6805484-5 Google Analytics sunucu isteklerinin sayısını izlemek için kullanılır. Performans 1 gün
  kigili.com _dc_gtm_UA-6805484-4 Google Analytics sunucu isteklerinin sayısını izlemek için kullanılır. Performans 1 dakika
  kigili.com _ga Bu çerez Google Analytics tarafından kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır. Performans 2 yıl
  kigili.com _gid Kullanıcının internet sitesini nasıl kullandığına dair veriler oluşturmak için benzersiz bir ID/kimlik kaydetmeye yarar. Performans 24 saat
  .criteo.com uid Bir kullanıcıyı tanımlamak için benzersiz bir kimlik içerir. Performans 60 gün
  kigili.com _ga_E94281GKS9 Bu çerez Google Analytics tarafından kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır. Performans 2 yıl
  kigili.com _sgf_session_id Ziyaretçi oturum id'sini saklamak için kullanılır. Fonksiyonel Oturum Süresince
  .doubleclick.net IDE Bu çerez, DoubleClick/Google Marketing Suite'teki reklam kampanyalarının hedeflenmesi, analiz edilmesi ve optimizasyonu için kullanılır. Pazarlama 2 yıl
  kigili.com _fbp Bu çerez Outbrain tarafından ayarlanır ve web sitesi ile ilgili teknik verileri analiz etmek için kullanılır. Pazarlama 1 ay
  .360yield.com tuuid Bireysel kullanıcıları tanımlamak için benzersiz değer. Pazarlama 13 ay
  .360yield.com tuuid_lu Bidswitch.com'un ziyaretçiyi birden çok web sitesinde izlemesini sağlayan benzersiz bir ziyaretçi kimliği içerir. Bu, Bidswitch'in reklam alaka düzeyini optimize etmesine ve ziyaretçinin aynı reklamları birden çok kez görmemesini sağlamasına olanak tanır. Pazarlama 3 ay
  .yieldlab.net id Bu çerezler, web üzerinden size sunulan reklamların en alakalı olmasını ve benzer reklamları tekrar tekrar görmemenizi sağlamak için Mookie reklamları tarafından kullanılır. Pazarlama 396 gün
  .sxp.smartclip.net uuid Hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili verileri toplar. Kayıtlı veriler, hedeflenen reklamlar için kullanılır. Pazarlama 1 yıl
  .outbrain.com obuid Anonim kullanıcının kimliğini tutar. Önerilerin tıklanması gibi kullanıcı işlemlerini izlemek için kullanılır. Pazarlama 3 ay
  media.net data-c Kullanıcıya ilgili içerik ve reklam sunar. Pazarlama 1 ay
  media.net data-c-ts Web siteleri arasında kullanıcı hakkında veri toplar - Bu veriler, reklamları daha alakalı hale getirmek için kullanılır. Pazarlama 1 ay
  sxp.smartclip.net dspuuid Geri dönen bir kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlar için kullanılır. Pazarlama 1 ay
  sxp.smartclip.net psyn Video-reklam bağlamında kullanılır. Çerez, bir kullanıcıya aynı reklamın gösterilme sayısını sınırlar. Pazarlama 1 ay
  kigili.com criteo_write_test Üçüncü taraf reklamcıların ziyaretçiyi alakalı reklamla hedeflemesine olanak tanıyan, ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Pazarlama 1 dakika
  kigili.com cto_tld_test Kullanıcılar diğer web sitelerinde gezinirken, reklamcılık sektöründeki üçüncü tarafların kişiselleştirilmiş içerik ve reklam sağlamalarına yardımcı olmak için kullanılır. Pazarlama 1 dakika
  yahoo.com A3 Yahoo için reklam hedefleme çerezi. Pazarlama 1 yıl
  analytics.yahoo.com IDSYNC Çerez verilerinin ziyaretçinin tarayıcısında güncellenmesi gerekip gerekmediğini belirler - Bu, üçüncü taraf reklam sunma şirketleri tarafından belirlenir. Pazarlama 1 yıl
  adnxs.com anj Anj çerezi, bir çerez kimliğinin ortaklarımızla senkronize edilip edilmediğini gösteren verileri içerir. Kimlik senkronizasyonu, ortaklarımızın verilerini Platform dışından Platform üzerinde kullanmalarına olanak tanır. Pazarlama 90 gün
  casalemedia.com CMTS Hedefli reklamları görüntülemek amacıyla, kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili ziyaretçi verilerini toplar. Pazarlama 3 ay
  360yield.com um Teklif sürecini etkinleştirmek için. Pazarlama 90 gün
  adnxs.com uuid2 Bu çerez, Platformun tarayıcıları ve cihazları ayırt etmesini sağlayan rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerir. Pazarlama 90 gün
  demdex.net demdex Audience Manager'ın bir kullanıcıyı tanımlayabileceği benzersiz değer. Diğerlerinin yanı sıra tanımlama, segmentasyon, modelleme ve raporlama amacıyla kullanılır. Pazarlama 6 ay
  dpm.demdex.net dpm Reklam ve yeniden hedefleme için kullanılır. Pazarlama 6 ay
  .facebook.com fr Hedefli reklamcılık için kullanılan benzersiz bir tarayıcı ve kullanıcı kimliği içerir. Pazarlama 90 gün
  kigili.com ga-audiences Google AdWords tarafından, ziyaretçinin web sitelerindeki çevrimiçi davranışına dayalı olarak müşteriye dönüşme olasılığı yüksek olan ziyaretçilerle yeniden etkileşim kurmak için kullanılır. Pazarlama Oturum Süresince
  kigili.com td Tarama etkinliğine dayalı olarak kullanıcılara hedefli reklamlar sunmak için kullanılır. Bu bir HTTP çerezidir. Pazarlama Oturum Süresince
  .doubleclick.net test_cookie Bu çerez, web sitesi ziyaretçisinin tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini belirlemek için DoubleClick (Google'a aittir) tarafından ayarlanır. Pazarlama 1 yıl
  kigili.com tr/ Kişiselleştirilmiş reklamcılık için ziyaretçileri tanımlamak için kullanılan Facebook izleme pikseli. Pazarlama Oturum Süresince
  id5-sync.com callback Daha alakalı reklamlar sunmak için birden fazla web sitesinden ziyaretçi davranışı hakkında veri toplar - Bu, web sitesinin ziyaretçiye aynı reklamın gösterilme sayısını sınırlamasına da olanak tanır. Pazarlama 1 gün
  id5-sync.com car Ziyaretçiye ilgili içeriği ve reklamı sunmak için kullanılır - Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. Pazarlama 1 gün
  id5-sync.com/th> cf Üçüncü taraf reklamcıların ziyaretçiyi alakalı reklamla hedeflemesine olanak tanıyan, ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. Pazarlama 1 gün
  id5-sync.com cip Ziyaretçiye ilgili içeriği ve reklamı sunmak için kullanılır - Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. Pazarlama 1 gün
  id5-sync.com cnac Ziyaretçiye ilgili içeriği ve reklamı sunmak için kullanılır - Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. Pazarlama 1 gün
  kigili.com _p2s_uvi Seçilen Facebook kullanıcıları için reklam amaçlı kullanılan bir çerezdir. Pazarlama 1 gün
  dnacdn.net browser_data Ziyaretçinin tarayıcısını ve cihazının işletim sistemini tanımak için kullanılır. Böylece ziyaretçinin kullandığı cihazda reklamların görüntülenmesini optimize etmesine olanak tanır. Pazarlama Oturum Süresince
  kigili.com cto_bundle Bu çerezler, web sitesindeki reklamları daha alakalı hale getirmek için kullanılır. Ziyaretçi davranışına göre veri toplar ve web sitesini optimize eder. Pazarlama 1 yıl
  exchange.mediavine.com mv_tokens Bu çerez mediavine reklam ajansı ile ilişkilidir. Kullanıcı ile ilgili profil oluşturup ilgili reklamları göstermek amaçlıdır. Pazarlama 14 gün
  kigili.com _sgf_exp Segmentify çerezlerinin sona erme bilgisi. Pazarlama 1 ay
  sharethis.com __stid __stid çerezi, ShareThis hizmetinin bir parçası olarak ayarlanır ve kullanıcı etkinliğini izler; Görüntülenen web sayfaları, sayfadan sayfaya gezinme, her sayfada geçirilen süre vb. Pazarlama 365 gün
  kigili.com _sgf_user_id Ziyaretçiyi tanımlamak için kullanılan benzersiz bir anahtardır. Çerezin ömrü 390 gündür. Pazarlama 390 gün
  kigili.com sgf_session_id Ziyaretçi oturumlarını tanımlamak için kullanılan benzersiz bir anahtardır. Çerezin ömrü bir oturumdur Pazarlama Oturum Süresince
  kigili.com _sgf_push_permission_asked Ziyaretçinin web push bildirim izni isteyip istemediğini kontrol etmek için bir işarettir. Çerezin ömrü 390 gündür. Pazarlama 390 gün
  kigili.com _sgf_test_mode Ziyaretçinin bir test kullanıcısı olup olmadığını kontrol etmek için bir işarettir ve test kampanyalarına erişebilir. Çerezin ömrü 180 gündür. Pazarlama 180 gün
  kigili.com _sgf_tracking Ziyaretçinin izlemeyi devre dışı bırakıp bırakmadığını kontrol etmek için bir işarettir. Diğer tüm Segmentify ile ilgili çerezleri ve yerel depolama verilerini devre dışı bırakır. Çerezin ömrü 390 gündür. Pazarlama 390 gün
  kigili.com _sgf_delayed_actions Delay verilmiş Segmentify kampanyaları için kampanyaya özel verileri depolamak için bir JSON nesnesidir. Verilerin ömrü 30 gündür Pazarlama 30 gün
  kigili.com _sgf_clicked_banners Ziyaretçi tarafından tıklanan farklı banner'lar için benzersiz kimliklerin bir listesidir. Çerezin ömrü bir oturumdur. Pazarlama Oturum Süresince
  kigili.com _sgf_npq Segmentify sunucularına gönderilmek üzere depolanan müşteri hareketlerinin bir listesidir. Çerezin ömrü bir oturumdur Pazarlama Oturum Süresince
  kigili.com _sgf_rq Bir hata nedeniyle iptal edilen ve sonraki sayfada Segmentify sunucularına gönderilmek üzere saklanan müşteri davranışı olaylarının bir listesidir. Çerezin ömrü bir oturumdur. Pazarlama Oturum Süresince
  kigili.com segmentifyExtension Mevcut ziyaretçinin Segmentify Chrome Uzantısını yükleyip yüklemediğini belirleyen bir işarettir. Çerezin ömrü 180 gündür. Pazarlama 180 gün
  kigili.com sgfUserUpdateData Ad, kullanıcı adı, segmentler, üyelik durumu ve üyelik tarihi dahil mevcut ziyaretçinin verilerini depolamak için JSON nesnesidir. Çerezin ömrü 180 gündür. Pazarlama 180 gün

   


  İlgili Kişilerin Talepleri

  İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne göre Aeropark Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı No:11/B 34912 - Kurtköy - Pendik/İstanbul Türkiye adresine yazılı olarak veya e-postasının sistemimizde kayıtlı bulunması halinde söz konusu e-posta üzerinden onlinedestek@kigili.com.tr e-posta adresine iletebilmektedir.

  Tarayıcı Ayarlarından Çerez Ayarları İnternet sitemizde yer alan ikona tıklayarak istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz.

  Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

  -Google Chrome  

  https://support.google.com/accounts/#topic=3382296

  -Mozilla Firefox

  https://support.mozilla.org/tr/kb/masaustu-firefox-surumunde-gelismis-izlenme-koruma

  -Safari

  https://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri40732

  -Opera

  https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/  İLETİŞİM

  İlgili Kişi, bu Politikanın ve Kişisel Verileri Koruması Kanunun uygulanması ile ilgili taleplerini aşağıdaki kanallardan yazılı olarak Kiğılı’ya iletebilecektir:

  İletişim için:

  •    Adres: Aeropark Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı No:11/B 34912 - Kurtköy - Pendik/İstanbul Türkiye

  •    Telefon: 0850 250 1938

  •    E-posta: kvkk@kigili.com.tr

  •    Mersis: 0562003566100015