{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "email": "", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }

için Kiğılı Önerileri

  İnsan Kaynakları

  Kiğılı AŞ. olarak en büyük değerimiz çalışanlarımızdır.

  İnsan kaynakları departmanımız, şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda, çalışan ihtiyaçlarını belirleyerek nitelikli insan gücü istihdamını amaçlıyor. Ekibimiz; çalışanlarımızın eğitim ve kariyerinin planlanması, motivasyonunun sağlanması, performansının takip edilerek değişime açık ve sürekli başarıya yönelik insanlar yetiştirilmesine yardımcı olmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

  Bu doğrultuda;

  Yeni pozisyonlar için bünyemizdeki yetkin insan kaynağını değerlendiriyor,
  Personel alımında en uygun adayı uzun vadeli değerlendiriyor,
  Tüm adayları, eşit fırsatlarda ve şeffaf süreçlerle seçiyor,
  Çalışan sağlığı açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratıyor ve bu ortamın devamlılığını sağlıyor,
  İş arkadaşlarımızın kişisel ve performans gelişimlerini sağlacak sistemler kuruyor ve işletiyor,
  İş arkadaşlarımızın bilgi ve yeteneklerine uygun görevler almasını sağlıyor, iş etkinliğini ve çalışma verimini yükseltici düzenlemeler yapıyor,
  Yüksek performanslı iş arkadaşlarımızı farklı mekanizmalarla ödüllendiriyoruz.

  İK Politikamız

  Her işin başının ‘saygı’, en önemli varlığımızın da ‘insan’ olduğunun bilincinde olarak görevimiz:


  - Kiğılı Giyim A.Ş.’nin en önemli varlığı olan insan kaynağının en etkin, verimli ve yüksek motivasyonla çalışabilmesini sağlamak,
  - Çalışanlarımızın kariyer ve gelişim planlarını Kiğılı Giyim A.Ş. bünyesinde çıkan fırsatlarla şekillendirmek ve bunu sağlayacak sistemleri kurmak,
  - Çalışanlarımızın güvenli bir ortamda performans sergileyebilmeleri için politikalar ve prosedürler oluşturmak en temel ve değişmez amaçlarımız arasında yer almaktadır.

  Temel İnsan Kaynakları Politikamız - Yeni pozisyonlar için bünyemizdeki yetkin insan kaynağını değerlendirmek,
  - Personel alımında en uygun adayı sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da dikkate alarak, değerlendirmek. Adayları, eşit fırsatlar sunmaya yönelik şeffaf süreçlerle seçmek,
  - İş emniyeti ve çalışan sağlığı açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak ve bu ortamın devamlılığını sağlamak,
  - Çalışanlarımızın gelişmelerine, yüksek performansla çalışmalarına ve kariyerlerinde yükselmelerine olanak sağlayacak sistemler kurmak ve işletmek,
  - Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,
  - Çalışanlarımızın bilgi ve yeteneklerine uygun görevler almasını sağlamak, iş etkinliğini ve çalışma verimini yükseltici düzenlemeler yapmak,
  - Yüksek performans gösteren çalışanlarımızı, olanaklar ölçüsünde takdir etmek ve ödüllendirmek

  Değerlerimiz - Kiğılı’nın en önemli varlığının çalışanları olduğunu bilmek,
  - Müşteri odaklı olmak,
  - Çalışanların ruh ve beden sağlığına önem vermek, iç paydaş memnuniyetini sağlamak,
  - Çevreye duyarlı olmak,
  - Güvenirlilik, şeffaflık, dürüstlük, çalışkanlık ve etik değerlere saygılı olmak,
  - Ekip ruhu ile çalışmak,
  - Bulunduğumuz pazara öncülük etmek,
  - Sürdürülebilir gelişim ve değişim odaklı olmak,
  - Takım ruhu ile başarıya odaklanmak, ortak amaç ve hedef birliğinde hareket etmek,
  - Sağlıklı tedarikçi zinciri yönetimini sağlamak,
  - Araştırma ve geliştirmeye açık, yaratıcı olmak,
  - Katılımcı Yönetim Felsefesini benimsemiş olmak.

  İK Vizyonumuz

  İnsan Kaynaklarına getirdiği farklı bakış açıları ve yapıcı yenilikleri ile referans alınan ve sektöründe çalışılmak istenen yıldız bir marka olmak.


  İK Misyonumuz

  Çalışanlarımıza heyecan ve gurur veren bir çalışma ortamı yaratarak çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlamak, müşteri odaklı, topluma karşı sorumlu ve etik değerlere önem veren, yüksek nitelikli çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirip gerçek potansiyellerini ortaya çıkarmak.

  Seçme ve Yerleştirme

  Bütün seçme ve yerleştirme prosedürlerimiz, muhtemel adayları yetkinliklerine, bilgilerine, yeteneklerine göre değerlendirerek eşit fırsat tanıma ilkesini gösterecek şekilde düzenleniyor. Şirketimizde oluşan açık pozisyonlar önce şirket içerisinde değerlendiriliyor. Doğru işe doğru kişiler ilkesinden yola çıkarak mülakatlarımız yetkinlik bazlı yapılıyor, pozisyonun gerektirdiği duruma göre adaylara kişilik testleri, yetkinlik değerlendirme ve beceri sınavları da uygulanabiliyor. Görüşme ve sınavlar neticesinde olumlu olarak değerlendirilen adayların, daha önce çalışmış olduğu yöneticisinden referans araştırması yapılıyor. Tüm değerlendirmeleri olumlu olan adaylara iş teklifi yapılıyor, başvurulara bilgi veriliyor.


  Staj Başvuruları

  Lise ve üniversite öğrencilerine sağladığımız staj olanakları ile öğrencileri iş hayatına hazırlayarak gelişimlerine destek veriyoruz.


  Meslek Lisesi Stajları

  İlgili okul müdürlükleri aracılığıyla mayıs, haziran, temmuz ayları içerisinde staj başvurularını alıyoruz. Öğrenciler stajlarını okul dönemi olan eylül - haziran ayları içinde yapıyor.


  Üniversite Stajları

  Üniversite staj başvurularını her sene açıklanan tarihler arasında ik@kigili.com.tr’ ye iletilen özgeçmişler ile alıyoruz. Stajlar bölüm taleplerine göre haziran - eylül ayları içinde 4 - 6 hafta olarak gerçekleştiriliyor. Başvurular ön seçim kriterleri doğrultusunda değerlendirilerek, ihtiyaç duyulması halinde stajyer adaylarının mülakata tabi tutulmasıyla neticelendiriliyor.

  İlanlar

  BAŞVURU FORMU

  Kapat