{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "email": "", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }

için Kiğılı Önerileri

  KART KULLANIM DETAYLARI

  TÜRKÇE | ENGLISH

  1. Kiğılı Kart sahibi müşterilerine, yaptıkları alışverişlerle doğru orantılı ek avantaj sağlayan, çeşitli zamanlarda gerçekleştirilecek kampanyalar kapsamında belirlenecek ürün gruplarından yapılacak alışverişlerde belli oranda puan kazandırılması ve söz konusu Kiğılı puanların 2. madde kapsamında Kiğılı Kart’a yüklenmesi esasına dayalı uygulamadır.

  2. Kiğılı puanlar alışveriş yapıldıktan ve fatura kesildikten sonra Kiğılı Karta yüklenir. Kiğılı Kartta toplanan Kiğılı puanlar ödeme işlemi esnasında kasa sorumlularından öğrenilebilir.

  3. Kiğılı Kart bir ödeme aracı değildir. Kiğılı puanlar para yerine kullanılamaz ve para olarak iade edilemez.

  4. Kiğılı, önceden Kart sahibine haber vermeksizin dilediği zamanda Kiğılı Kart kullanımı ile ilgili tek taraflı olarak her türlü değişikliği yapma, kampanya koşul ve şartlarını değiştirme/ kaldırma yetkisine sahiptir.

  5. Kiğılı, 10 gün önceden bildirimde bulunarak her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilir ve Kart Sahibine teslim ettiği Kiğılı Kartın geri verilmesini talep edebilir. Kart sahibi bu koşulları açıkça kabul etmiştir.

  6. Tüzel kişiler Kiğılı Kartın tanıdığı avantaj ve faydalardan yararlanamaz, talep ve hak iddia edemez.

  7. Kiğılı Kart yalnızca sözleşmede adı yazılı kart sahibi tarafından kullanılabilir, başkasına devredilemez.

  8. Kiğılı Kart sahipleri dışındaki kart sahibi yakınları kartı yalnızca Kiğılı puan kazanılması amacıyla kullanabilirler. Bu şekilde kazanılan Kiğılı puanlar sadece kart sahipleri tarafından kullanılabilir. Kart sahibi yakınları birikmiş Kiğılı puanları kullanamaz.

  9. Kiğılı puan kullanımı aşamasında Kart Sahibinin kimlik kontrolü kasa görevlisi tarafından yapılacaktır.

  10. Kiğılı Kart ile yapılan alışverişlerde kazanılmış olan ödüller ve Kiğılı puanlar, kazanıldığı tarihe bakılmaksızın, her takvim yılı sonunda herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın silinecektir. Birikmiş puanlar, her takvim yılında - en geç – Aralık ayının 31. günü saat 22:00’ye kadar kullanılabilecektir. Puanların bu tarihte silinmemesi, yeni dönemde Kiğılı tarafından silinmesine engel teşkil etmeyecektir.

  11. Kiğılı tarafından yapılacak Kiğılı Kart kampanyalarını takip etmek ve kampanya dâhilinde sunulan fırsatlardan kampanya geçerlilik tarihleri arasında yararlanmak Kart Sahibinin sorumluluğundadır.

  12. Barter alışverişlerinde, gider pusulası ve hediye çekleri ile yapılan alışverişlerde Kiğılı puan kazanılamaz, söz konusu alışverişlerde Kiğılı Kart fırsatları geçerli değildir.

  13. Kiğılı puanlar, birden fazla kampanya ile birleştirilerek kullanılamaz. Kiğılı puanlar, ilgili kampanya süresi içinde salt o kampanya ile sınırlı olmak üzere kullanılabilir.

  14. Ürün iadesi söz konusu olduğunda iade edilen üründen kazanılmış olan Kiğılı puan, Kiğılı Karttan düşülür.

  15. Kiğılı, gerektiğinde Kart Sahibinden fatura ibraz etmesini talep edebilir.

  16. Kiğılı puanlarının hesaplanması veya herhangi bir anlaşmazlık durumunda, Kiğılı’nın defter ve kayıtları esas alınacak olup, kart sahibi bunu açıkça kabul etmiştir. Bu madde delil sözleşmesi niteliği taşımaktadır.

  17. Kiğılı Kart 18 yaş ve üzeri müşterilere çıkartılmaktadır. Kiğılı Giyim Tic. A.Ş. kartın iptali ve başka bir karta geçiş yapma hakkına sahiptir.

  18. Kiğılı Kart’a yapılan kampanya ve diğer bütün ayrıntılara www.kigili.com adresinden ulaşabilirsiniz.

  19. Müşteri Kiğılı puanlarının tamamını kullanabilir, fakat bu oran fatura tutarının en fazla %70’ini kapsayabilir.

  20. Kart sahibi kartın kaybolması, çalınması halinde herhangi bir Kiğılı mağazalarına veya 0850 2501938 Çağrı Merkezi numarasına bildirmelidir.

  Uyuşmazlık halinde İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.